Råttor

Håll råttorna borta!

Anticimex har informerat oss, att då förra vintern var mild och denna förväntas bli det, finns risk för att råttor och möss dyker upp igen.

Vi måste därför gemensamt se till att hålla dem borta. Tänk på följande:

  • städa bort bråte och annan kring fastigheten (inklusive i trädgården)
  • skär ner buskage och växtlighet som växer intill fastigheten
  • mata inte fåglar eller husdjur utomhus, det är detsamma som att mata råttor och möss.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.