Monthly Archives: October 2023

Buskaget vid gästparkeringen

Buskaget vid gästparkeringen kommer att klippas ner till erforderlig nivå och delvis ersättas med gräs ut mot infarten. På kullen runt vårt träd kommer avarter att dras upp och buskar klippas/glesas ur.  Arbetet påbörjas på måndag den 23 oktober av Alert Senior. /Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Buskaget vid gästparkeringen

Problem med bredband i vårt område

Just nu har vi varken internet eller fungerande tv-kanaler. Tele2 har varit och felsökt i vårt område. Internetkabeln som tillhör Kraftringen har blivit skadad i samband med vägarbetet i bussgatan. Det är felanmält och vi hoppas på att det blir åtgärdad snart.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Problem med bredband i vårt område