Fordon & parkering

 

Brf Jaktlagets område är fordonsfritt.
Vilket inkluderar alla motorfordon inklusive bilar, motorcyklar och mopeder.
Man får naturligtvis köra fram till sin lägenhet för att lasta i och ur, men för vår gemensamma trivsel skall detta göras i gångfart. Parkering inne på området är inte tillåten, likaså skall man inte parkera i vändzonen “Taxiplats 3”. Parkeringsförbudet är bland annat av säkerhetsskäl, då utryckningsfordon annars kan få svårt att ta sig fram på vårt område.

Varje lägenhet i Brf Jaktlaget har 1 parkeringsplats tilldelad.
Inga ytterligare fria parkeringsplatser finns tillgängliga, men man kan hyra P-plats av annan boende efter möjlighet och överenskommelse.

Det finns 9 gästparkeringsplatser tillgängliga för alla boende gemensamt.
Dessa är endast avsedda att användas av boendes gäster. Varje lägenhet i föreningen har blivit tilldelad parkeringskort, vilka skall placeras väl synliga innanför vindrutan på gästens parkerade bil. Bilar får högst vara parkerade på dessa platser i 24 timmar.

Området patrulleras av Sydsec, de har mandat att utfärda parkeringsböter i följande fall;
Fordon parkerat på gästparkeringen utan gästkort.
Fordon parkerat alltför länge på gästparkeringen (Mer än 24 timmar).
Fordon parkerat inne på föreningens område eller i vändzonen “Taxiplats 3”.

För att underlätta för de som vill dammsuga bilen har vi därför installerat ett eluttag vid första vändzonen.
Uttaget är endast till för boende och detta ändamål, man får alltså inte tvätta, mecka med bilen i vårt område. Uttaget sitter till vänster om den yttre dörren till tvättstugan. Det aktiveras en halvtimme i taget (med en timer som sitter till vänster innanför dörren vid elcentralen). Där finns också en förlängningskabel. Dammsugare får man själv ta med.