Kontakt

Brf Jaktlagets styrelse

Styrelsemedlemmarna försöker vara så tillgängliga som möjligt, men de arbetar på sin fritid med föreningens verksamhet och har vanliga arbeten under dagtid. Därför hänvisas boende i första hand till den gemensamma mailadressen och telefonnumret
E-post: brf.jaktlaget@gmail.com
Styrelsetelefon: 0768-15 19 29

Skriftliga meddelanden (får inte vara anonyma) kan läggas i styrelsekontorets brevlåda nr 86 eller till någon styrelseledamot.

Namn Befattning
Marie Borgström ordförande
Kalle Strandberg sekreterare
Mohanad Shinishil ledamot
Iréne Hurtig ledamot
Carl-Magnus Falk ledamot
Tobias Lorek suppleant
Johannes Johansson suppleant

Brf Jaktlagets fakturaadress

Brf Jaktlaget
NABO 11271, FE258
105 69  STOCKHOLM

E-postadress faktura: pax0000@privatgirot.se 
Frågor om den elektroniska fakturarutinen kontakta: Nabo Malmö B, tfn 010-288 00 00 eller levfaktura@nabo.se.

Felaktiga fakturor eller fakturor med felaktig adress kommer att återsändas samtidigt som eventuella förseningsavgifter eller dröjsmålsräntor förorsakade av detta inte kommer att accepteras.

Brf Jaktlagets adress som rör övriga ärenden

Brf Jaktlaget
Nabo 11271, FE 617
107 76  STOCKHOLM

Förvaltare: Nabo

Nabo är ekonomisk förvaltare för Brf Jaktlaget, med ansvar för bl. a. fakturorna/avierna för månadsavgifterna, autogiro m m.

Hemsidan: www.nabo.se

Mailadress: support@nabo.se

Vaktmästare: 

Felanmälan om tvättstugor, ytterbelysning etc. sker styrelsens mailadress: brf.jaktlaget@gmail.com  och åtgärdas senare via Alert Senior.

Andra nyttiga kontakter:

  • Anticimex

Föreningens försäkring täcker sanering av skadedjur och ohyresbekämpning.
Anticimex svarar för denna försäkring:
Tfn: 0752-45 10 00
Ange att du är boende i Brf Jaktlaget,  IF skadeförsäkring nr. 268265. Tfn: 0771-81 58 18. Försäkringen gäller dock inte för byggtekniska åtgärder som t ex upptagning av väggar, golv eller tak.

  • Facebook

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook (https://www.facebook.com/brfjaktlaget).
Om du är boende i Brf Jaktlaget, gå gärna med i förenings facebookgrupp (finns även en länk där på fb-sidan). Där kan vi alla i aktivt hålla varandra uppdaterade och vara varandra till hjälp!