Monthly Archives: June 2023

Ingen tömning av kärl med kartong

På grund av sjukdom bland chaufförerna hos renhållningsverket blev våra kärl med kartong inte tömda under veckan. De skulle försöka göra det under lördagen (17/juni) men kunde inte lova det, i så fall blir det nästa vecka. Därför kommer att kärlen stå kvar i vändzonen tills de blir tömda.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ingen tömning av kärl med kartong

Nysått gräs får ej beträdas

Vi har nysått gräs bakom husen mellan nummer 16-68. Det får ej beträdas. Styrelsen kommer att sätta upp skyltar/ avspärrningar där men det vore bra om alla boende hjälper till med detta, t.ex. om man ser lekande barn där säger man till. Hälsningar /styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nysått gräs får ej beträdas