Monthly Archives: March 2024

Sopning i vårt område V.12

Maskinsopning i våra gångar, på p-platser och vändzon m.m kommer att ske måndag 18 mars 2024. Inför detta behöver vi alla hjälpas åt att sopa ut sten/grus från rabatter, miljöhus, trafik gupp, stenar, stuprör. Man behöver inte sopa ut från kanterna längs husen där tar maskinen. Vill man vill ha rent på sin p-plats, skall förslagsvis sopa rent på denna. Med vänlig hälsning Brf Jaktlagets styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sopning i vårt område V.12