2013

2013

Oktober 2013
Arbetet med att göra i ordning innegården vid nr 4 har påbörjats av HSB. Styrelsen har sedan tidigare, något som också informerades om på årsmötet, tagit beslut om att ta bort gungställningen och rutschkanan då dessa inte längre var godkända. Det har även tidigare inkommit klagomål till styrelsen ang sanden på lekplatsen som har visat sig vara en utmärkt kattlåda. Lekplatsen kommer att ersättas med gräs och en plattlagd berså i mitten av innegården.
Höstens container kommer att anlända till vändplatsen vid nr 4 onsdagen den 9e oktober.

Maj 2013
Den 1/6 kl 9.00 samlas vi utanför lgh 86 för en gemensam arbetsdag. Det är tid att rensa och ordna i våra cykelförråd och cykelställ utomhus. Det innebär att alla cyklar måste tydligt märkas med datum och lägenhetsnummer senast 29 maj 2013. Alla cyklar som saknar ny märkning kommer att bortforslas.

April 2013
På styrelsemötet i April beslutades att Föreningsstämman kommer att hållas den 27/5 kl 18.30 i Hubertus matsal. Styrelsen hoppas på större deltagande i år.  Inbjudan tillsammans med årsredovisningen för 2012 kommer att delas ut innan mötet.
Våra kärl för trädgårdsavfall  har varit överfulla i och med vårens antågande. En container för April har beställts där även större grenar och dylikt kan kastas.

Mars 2013
HSB Skåne bjuder in alla som är medlemmar eller boende i HSB Skåne till Sommarkollo i Magnarp, Skälderviken. OBS begränsat antal platser. Kostnad 300 SEK.
För mer information och anmälan se hemsidan:      http://www.hsb.se/skane/sommarkollo/barnkollo

Januari 2013
Nu har vår hemsida uppdaterats och fått en ny layout. Det kommer bland annat att laddas upp information som mäklare ofta frågar efter.
Under våren kommer byte av ventilerna under vasken och i klädkammaren ske. Lapp om detta har delats ut och alla lägenheter måste lämna in svar om vilka ventiler som ev. redan har bytts och vilka som behöver bytas. Lappen lämnas till Inger G. på nr 14.