2015

2015

Information från styrelsen, vad har hänt under året 2015:

 • Översyn av fläktsystem och rengöring, tyvärr visade det sig att flera boende har installerat fel fläkt i köket. Enligt anmodan i informationsbrochyren ska sk. Alliansfläkt vara installerad.Styrelsen kommer att kontakta boende som har felaktig installation.
 • Möte med Brf Hubertus, för att undersöka möjligheter till mer samverkan vad gäller underhåll.Är pågående.
 • Lokal nr. 128-målning och byte av golv.
 • Lokal nr.128 som enligt Brf Jakltlagets informationsblad kan användas av boende för ex. målningsarbete.Om medlem önskar använda lokalen måste golvet skyddas.
 • Underhållsplan är utdelad till boende som så önskat.
 • Dörstoppar, vid ytterdörr är beställda och kommer att bytas.
 • Angående vindsutrymme, så arbetar Anders nr.64 på att få fram ett förslag.
 • Det största arbetet som gjorts under året är förändring av P-platser, samt asfaltering.
 • Många boende har framfört klagomål vad gäller trafik inom området.Frekvent trafik och alltför fortkörande! Därför kommer fler farthinder att sättas upp.
 • Styrelsen beklagar att det inte blev någon gemensam arbetsdag den 29/8, som föreslogs på årsstämman.Styrelsen återkommer med förslag på datum.
 • Eftersom det har varit inbrott hos boende i vår förening och även hos Brf.Hubertus så påminner vi om grannar mot brott.se www.grannarmotbrott.se och www.lansforsakringar.se

December 2015
Nu behöver småfåglarna hjälp med att överleva vintern.Sätt gärna ut en fröautomat eller häng lite talgbollar i buskar eller träd.Blir det mycket rester under automaten så ta bort det, så slipper vi besvär med möss och råttor.Själv är det full fart vid min foderautomat utanför 96:an.Har redan sett grönfink, rödhake, steglits, gråsparv, talgoxe och naturligtvis pilfink.Varje år hoppas jag att få besök av domherren, än har jag inte fått det.Men man skall aldrig ge upp hoppet.Vi får se hur det går.

November 2015
Vårt julträd är nu tänt, jag tycker det är Lunds vackraste julträd.

Oktober 2015
Asfalteringen av våra p-platser är nu avslutad.Slutbesiktning var för någon vecka sedan, ett par detaljer hittades som nu är åtgärdade.Tyvärr var någon snabbt framme och klottrade med rött på några vita linjer, men det är snart borttvättat.Är det någon som har problem med inbrott/skadegörelse på sina bilar?.Själv är jag utsatt av någon som plockar diverse delar på min bil.

Maj 2015
På årsmötet inkom önskemål om att göra underhållsplanen offentlig. Vi har tagit ett beslut i styrelsen om att inte lägga upp den på hemsidan utan de som önskar att ta del av underhållsplanen kan lägga en lapp med emailadress i brevlådan utanför styrelserummet.

För boende i Brf. Jaktlaget gäller rabatter på:

 • Flügger, Traktorvägen 4 Lund, Färg och lim 20% rabatt på tapeter 10- 20%.
 • Elkedjan, Klostergatan, Lund rabatt på vitvaror som inte är nedsatta.
 • Uppge: att du/ ni är boende i Brf. Jaktlaget
 • Se även www.bostadsratterna.se/for-medlemmar/medlemsformaner  Rabatt på bla. hemförsäkring, brandskydd, 10%- kök med mera

Tips: byte av köksfläkt? Sotningsväsendet i Lund kan installera, se www.sotarnailund.se