Monthly Archives: May 2023

Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget

Datum: 2023-05-31 Tid: Kl 18:30 Plats: Hubertusskolan (matsalen) Dagordning a)    Stämmans öppnande b)    Fastställande av röstlängd c)    Val av stämmoordförande d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e)    Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet g)    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning i)     Framläggande av revisorernas berättelse j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget

Bredbandsavbrott på torsdag 4/maj

Tele2 kommer att koppla om vår internetkabel på torsdag 4 maj mellan kl 9-12. Vid omkopplingsarbetet kommer det ske kort avbrott. Det kan även påverka tv-signalen . Hälsningar/ Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bredbandsavbrott på torsdag 4/maj