Att bo i en brf

Att bo i en brf

Du som är nyinflyttad; välkommen till vår förening som medlem, inneboende eller hyresgäst i andra hand! Vi hoppas att du kommer trivas tillsammans med oss som redan bor här.

Broschyr 2019

Denna broschyr sammanfattar det viktigaste du behöver veta som boende i föreningen. För allas trevnad är det viktigt att vi känner till vad som händer i föreningen och att vi respekterar reglerna.

Att vara bostadsrättsinnehavare

Vi som valt att bo i en bostadsrättsförening äger gemensamt byggnaderna, de allmänna utrymmena och det tillhörande markområdet. Detta är en boendeform som funnits i Sverige sedan tidigt 1900­-tal. Genom att köpa nyttjanderätt till sin bostad, blir man medlem i föreningen och delägare i hela föreningens egendom. Vi boende ingår alltså i ett slags kooperativ!

Man har ett särskilt ansvar för sin egen lägenhet. Men man skall inte glömma att man även äger de gemensamma utrymmena och kringmiljön tillsammans med de andra medlemmarna. Detta är en påtaglig skillnad jämfört med att bo i en hyresrätt.

Den årliga ordinarie föreningsstämman äger normalt rum i maj. Det är en viktig händelse i föreningens arbete, varför alla medlemmar uppmanas att delta. På denna stämma, väljs styrelsen, som sköter den dagliga driften av föreningen. Styrelsen utgörs av medlemmar i föreningen som frivilligt arbetar kontinuerligt med bostadsrättsföreningens drift. Det är bra att komma ihåg att styrelsen inte består av fackmän, utan engagerade boende som är lekmän och lägger sin fritid på föreningsarbetet.

Engagemang i bostadsrättsföreningen

Det är viktigt att många engagerar sig för att föreningen skall uppnå de krav som ställs på en bostadsrättsförening. Utan aktiva medlemmar blir vi helt i händerna på externa förvaltare. Vilket påverkar vår månadsavgift och de investeringar som kan göras i föreningens egendom.

Det är bara vi själva som bor här, som vet vad vi behöver i vår vardag och vad våra hus behöver för att bli bättre. Vi har därför ett gemensamt intresse att föreningen är välskött och att alla boende följer de gemensamma regler som bestämts. Om föreningen är välskött, ökar det både trivseln för de boende men också värdet av bostäderna då man kan använda de gemensamma finanserna till renovering, nybyggnation eller andra förbättringar av fastigheterna eller området.

Du är välkommen att anmäla ditt intresse att delta i styrelsearbetet, eller engagera dig i en enskild sakfråga som intresserar dig, eller komma med kreativa förslag på förändringar till styrelsen. Ett utmärkt sätt att engagera sig är att komma på de arbetsdagar som organiseras två gånger per år.

Förändringar i din lägenhet

Det är viktigt att veta att förändringar inne i lägenheten kräver ansökan och beslut av styrelsen innan det eventuellt utförs. Till exempel att riva en vägg, eller del av en vägg, att förändra något som påverkar konstruktion, vatten, ventilation etc.
Om du gör en sådan förändring utan styrelsens tillåtelse, kan du bli ersättningsskyldig för att återställa lägenheten i tidigare skick.

Verktyg

Föreningen har verktyg som boende får låna. Kontakta styrelsen via epost eller telefon för utlåning. Vi har bl a slagborr, gräsklippare, högtryckstvätt, kantgräsklippare, skruvdragare, motorsåg m.m.

Styrelsemöte

Angående frågor till styrelsen som är mer betydande så tas beslut på nästkommande styrelsemöte. Så tänk på att ansöka i god tid.