2017

2017

Sammanfattning av vad som har hänt inom Brf. Jaktlaget under 2017

 • Frekventa möten med Bfr. Hubertus och Riksbyggen angående fönsterbyte.
  Information kommer att fortgående delges till boende.
 • Målning av takutsprång och stuprännor.
 • Ordningsställande av gästrum/ övernattningsrum som kan hyras av boende.
 • Byte av sand på lekplatser och byggande av ny sandlåda som färdigställdes på
  gemensamhetsdagen i maj. Målning på “stora”; lekplatsen. (utfört av styrelserep.)
 • Borttagning av buskage vid infart, cykel- gångbana vid gavel nr. 16. Arbete gjordes
  på gemensamhetsdagen i september och slutfördes av Lunds grusterminal.
  Förhoppningsvis kommer det att blomma i rabatten under våren, då det planterats
  många lökar.
  Lunds grusterminal har även utfört arbetet med att ta bort buskage , göra utgrävning
  och stenläggning, mellan huskropparna. Denna åtgärd är gjord för att undvika fukt
  och vattensamling, även för att undvika skadedjur och andra obehöriga gäster.
  (Grannar mot brott rekommenderar att inte ha för mycket ytor där obehöriga kan
  gömma sej)
 • Förändring av belysning på parkeringen och vid gavel nr. 16, gång- och
  cykelbanan. Anledning är bättre ljus och energibesparing.
 • Byte av dammsugare i tvättstugor.
 • Möten med entreprenörer angående teknisk förvaltning (skötsel av grönområden).
  Från och med 2018-01- 01 kommer Söderlindh entreprenad att sköta området.
 • Ansning – borttagning av träd för att behov funnits och för att husen inte ska utsätta för skador. Genomgång har utförts med expertis, Greenwell AB som utfört arbetet.
 • Påminner om att Brf. Jaktlagets parkeringsplatser är endast för besökande till boende, högst 24 timmar på samma P-plats.
 • Julträdet- tyvärr fungerar inte belysningen. För att tända och släcka belysningen krävs lift och kostnader för att kunna få belysning i nuvarande julträd är inte försvarbart. Styrelsen undersöker hur och var det är möjligt att ha framtida julträd.

Boende i Brf. Jaktlaget har rabatter på:
Flügger, Traktorvägen 4, Lund. Färg och lim 20%, tapeter 10-20%.
Elkedjan, Klostergatan, Lund, rabatt på vitvaror som inte är nedsatta.
Se även på www.bostadsratterna.se/formedlemmar/medlemsformaner
Brf. Jaktlaget ingår i Länsförsäkringars Grannar mot Brott: se www.grannarmotbrott.se . www.lansforsakringar.se

Vill du/ ni komma i kontakt med styrelsen?
Från och med den 8 januari 2018 kan du/ni ringa på tel:: 0768151929