Monthly Archives: March 2021

Styrelsemöte

Den 19 april är det dags för nästa styrelsemöte. BRF Jaktlaget

Posted in Uncategorized | Comments Off on Styrelsemöte

Råttbekämpning

En del boende har märkt aktivitet från råttor i krypgrunden. Anticimex har varit här och lagt ut gift hos de berörda. De kommer inom kort täta sprickor (det är där råttorna tar sig fram) i samtliga krypgrunder. Det kommer, tillsammans med tätningen kring rör som vi gjorde för ett par år sedan, bli ett bra skydd mot att skadedjuren tar sig uppåt från krypgrunden.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Råttbekämpning

Sopningd

Maskinsopning i våra gångar, på p-platser och vändzoner mm kommer att ske tisdagen den 23 mars. Inför detta behöver vi alla hjälpas åt att sopa ut sten/grus från kanter vid te.x. rabatter, miljöhus, trafikgupp och blomlåder. Sopmaskinen kommer inte att köra in mellan ev. bilar på parkeringen. Du som vill ha rent på din p-plats skall förslagsvis sopa denna. BRF Jaktlaget

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sopningd

Klippning av pilar

Den 22:e och 24:e kommer Green att klippa våra pilar. Boende som berörs gällande psrkeringsplatsen, har fått information i brevlådan. BRF Jaktlaget.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klippning av pilar