Author Archives: brfjaktlaget

Lägesrapport gällande renovering av buskage vid Nöbbelövs torg

Vi har, vilket informerats tidigare, gett Alert Senior i uppdrag att renovera buskaget längs med Nöbbelövs Torg, och i samband med detta ta bort en del mindre buskage som inte fyller någon funktion. Alert Senior är ett företag med kunniga och utbildade medarbetare och de samarbetar med en trädgårdsingenjör för ytterligare expertis. Vi är mycket nöjda med det hittills utförda arbetet. Arbetet utförs i olika steg, varav de första nu är klara. Det innebar en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lägesrapport gällande renovering av buskage vid Nöbbelövs torg

Bilspärr

I vecka 3 monteras bilspärren. Samtidigt spärras sidogångarna vid vändzonen med varsin blomkruka med hjul. Vi hoppas verkligen att detta får effekt, och därmed att barnen får en säkrare utemiljö och asfalten slits mindre. I bilspärren finns två cylindrar. Den ena är till räddningstjänsten, som har egen nyckel. Den andra är för oss boende. Vi använder samma nyckel som går till bostaden, och den går inte att ta ut så länge bilspärren är öppen (för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilspärr

Nya avier

Vår nya ekonomiska förvaltare Nabo har tyvärr missat att lägga till den nya höjningen av månadsavgiften som skulle gälla från 01-01-2023. Därför kommer det att skickas ut snart nya avier med höjningen för februari, inklusive retroaktiv höjning för januari.  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nya avier

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 2023-01-01 byter vi till Nabo som ekonomisk förvaltare. De nya avierna med månadsavgifterna kan eventuellt bli försenade p g a omläggningen. OBS! Har man haft e-faktura eller autogiro tidigare, får man förnya det enligt uppgifterna på de nya avierna. Men avgifterna för januari (och eventuellt februari) måste betalas “manuellt” tills man begärt ändring.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny ekonomisk förvaltare

Gemensamhetsdagen är inställd

Tyvärr ser det ut att bli mycket regn på söndag så därför har vi valt att ställa in.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gemensamhetsdagen är inställd

Gemensamhetsdag

Glöm inte att anmäla er till gemensamhetsdagen söndag 18 sep kl 10.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gemensamhetsdag

Råttor

Vi har åter råttor i krypgrunden i ett par hus. Anticimex var på plats snabbt och har lagt ut gift. Det är viktigt att alla tittar längs fasaden, framför allt på baksidan, och meddelar styrelsen om det finns hål i marken. Det är också förbjudet att mata fåglar, eftersom man då även matar råttorna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Råttor

Inbrottsförsök.

Idag upptäckte en boende flera brytmärken av kofot på sin altandörr. Så vi vill uppmana alla boende att vara extra uppmärksamma.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inbrottsförsök.

Paus i takrensningen

Hantverksproffsen har meddelat att med nuvarande väder är det inte möjligt för dem att jobba på taken. De återupptar arbetet så snart vädret tillåter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Paus i takrensningen

Rengöring av tak

Mellan 28 mars och 8 april kommer det utföras rengöring och behandling av taken på föreningens fastigheter. Mer information kommer i brevlådan.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rengöring av tak