Author Archives: brfjaktlaget

Buskaget vid gästparkeringen

Buskaget vid gästparkeringen kommer att klippas ner till erforderlig nivå och delvis ersättas med gräs ut mot infarten. På kullen runt vårt träd kommer avarter att dras upp och buskar klippas/glesas ur.  Arbetet påbörjas på måndag den 23 oktober av Alert Senior. /Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Buskaget vid gästparkeringen

Problem med bredband i vårt område

Just nu har vi varken internet eller fungerande tv-kanaler. Tele2 har varit och felsökt i vårt område. Internetkabeln som tillhör Kraftringen har blivit skadad i samband med vägarbetet i bussgatan. Det är felanmält och vi hoppas på att det blir åtgärdad snart.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Problem med bredband i vårt område

Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Lördag 23 september 2023 kl 10.00 Det är dags för höstens gemensamhetsdag. Vi kommer hjälpas åt att snygga till vårt område, vilket gör att vi kan minska kostnaderna för att köpa in motsvarande tjänster. Efteråt äter vi något lätt tillsammans och detta är ett fint tillfälle att träffa sina grannar. Vi träffas kl 10:00 på uteplatsen bakom miljöhus nr 1 (mitt emot nr 24-32) och går igenom fördelningen av arbetsuppgifter. Under gemensamhetsdagen kommer det finnas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Nytt parkeringstillstånd

Från och med september kommer parkeringsbolaget Aimo Park att ta över bevakningen för vårt område. Varje hus har fått två nya tillstånd för gästparkering som börjar gälla fr.o.m. 1: a september 2023 med samma villkor som vi hade tidigare. De nya ersätter gamla tillstånd som tillhörde Sydsec. Aimo Park kommer att sätta upp sina skyltar i vårt område v.36 och därefter börjar de jobba aktivt med bevakningen. / Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nytt parkeringstillstånd

Ingen tömning av kärl med kartong

På grund av sjukdom bland chaufförerna hos renhållningsverket blev våra kärl med kartong inte tömda under veckan. De skulle försöka göra det under lördagen (17/juni) men kunde inte lova det, i så fall blir det nästa vecka. Därför kommer att kärlen stå kvar i vändzonen tills de blir tömda.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ingen tömning av kärl med kartong

Nysått gräs får ej beträdas

Vi har nysått gräs bakom husen mellan nummer 16-68. Det får ej beträdas. Styrelsen kommer att sätta upp skyltar/ avspärrningar där men det vore bra om alla boende hjälper till med detta, t.ex. om man ser lekande barn där säger man till. Hälsningar /styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nysått gräs får ej beträdas

Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget

Datum: 2023-05-31 Tid: Kl 18:30 Plats: Hubertusskolan (matsalen) Dagordning a)    Stämmans öppnande b)    Fastställande av röstlängd c)    Val av stämmoordförande d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e)    Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet g)    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning i)     Framläggande av revisorernas berättelse j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget

Bredbandsavbrott på torsdag 4/maj

Tele2 kommer att koppla om vår internetkabel på torsdag 4 maj mellan kl 9-12. Vid omkopplingsarbetet kommer det ske kort avbrott. Det kan även påverka tv-signalen . Hälsningar/ Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bredbandsavbrott på torsdag 4/maj

Information om årsstämman och gemensamhetsdagen (Ny tid och plats för årsstämman)

På grund en försenad årsredovisning från Riksbyggen behöver vi flytta årsstämman en vecka framåt så att den blir onsdag 31:a maj kl 18:30 i Hubertus matsal. Vi hoppas att vi inte behöver flytta mötet fler gånger. Två datum att boka i er kalender! Föreningsstämma kommer hållas onsdagen den 24 maj kl 18.30 på Nöbbelövsgården (vid Nöbbelövs kyrka). Vårens gemensamhetsdag blir lördag den 3 juni kl 10.00. Vänlig hälsning Brf Jaktlagets styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Information om årsstämman och gemensamhetsdagen (Ny tid och plats för årsstämman)

Styrelsemöte maj 2023

Styrelsen har sitt månadsmöte den 3 maj kl 19:00. Ni är välkomna att komma på mötet. Meddela i förväg via epost: brf.jatklaget@gmail.com .

Posted in Uncategorized | Comments Off on Styrelsemöte maj 2023