Monthly Archives: December 2020

Värmen

Vi har fortsatt problem med värmesystemet, till våren ska systemet bytas, tills dess: Stäng av ett eller flera element om ni upplever det för varmt. Gör detta istället för att öppna fönsterna. På så sätt bidrar du till att hålla föreningens värmekostnader nere. Elementen i tvättstugorna ska vara avstängda. God Jul och gott nytt år!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Värmen