Monthly Archives: June 2022

Råttor

Vi har åter råttor i krypgrunden i ett par hus. Anticimex var på plats snabbt och har lagt ut gift. Det är viktigt att alla tittar längs fasaden, framför allt på baksidan, och meddelar styrelsen om det finns hål i marken. Det är också förbjudet att mata fåglar, eftersom man då även matar råttorna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Råttor