Monthly Archives: September 2023

Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Lördag 23 september 2023 kl 10.00 Det är dags för höstens gemensamhetsdag. Vi kommer hjälpas åt att snygga till vårt område, vilket gör att vi kan minska kostnaderna för att köpa in motsvarande tjänster. Efteråt äter vi något lätt tillsammans och detta är ett fint tillfälle att träffa sina grannar. Vi träffas kl 10:00 på uteplatsen bakom miljöhus nr 1 (mitt emot nr 24-32) och går igenom fördelningen av arbetsuppgifter. Under gemensamhetsdagen kommer det finnas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Nytt parkeringstillstånd

Från och med september kommer parkeringsbolaget Aimo Park att ta över bevakningen för vårt område. Varje hus har fått två nya tillstånd för gästparkering som börjar gälla fr.o.m. 1: a september 2023 med samma villkor som vi hade tidigare. De nya ersätter gamla tillstånd som tillhörde Sydsec. Aimo Park kommer att sätta upp sina skyltar i vårt område v.36 och därefter börjar de jobba aktivt med bevakningen. / Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nytt parkeringstillstånd