Monthly Archives: December 2022

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 2023-01-01 byter vi till Nabo som ekonomisk förvaltare. De nya avierna med månadsavgifterna kan eventuellt bli försenade p g a omläggningen. OBS! Har man haft e-faktura eller autogiro tidigare, får man förnya det enligt uppgifterna på de nya avierna. Men avgifterna för januari (och eventuellt februari) måste betalas “manuellt” tills man begärt ändring.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny ekonomisk förvaltare