Hem

Välkomna till Brf Jaktlaget!

Brf Jaktlaget är en bostadsrättsförening som ligger i stadsdelen Nöbbelöv i nordvästra Lund. Lummigt belägen bland parker, ett stenkast från Ica Jägaren och med bekvämt gångavstånd till bussar och Gunnesbo station. På trevligt promenadavstånd finns naturreservatet Nöbbelövs mosse med dess öppna vyer över det skånska slättlandskapet. Ett boende med fin kombination av natur och stad!

Senaste nytt


02March

Sopning

`Inställd pga. att det är för kallt. Ett nytt försök kommer att göras de närmaste dagarna när det blir plus grader´.

Maskinsopning i våra gångar, på p-platser och vändzoner mm. kommer att ske Torsdagen den 9 mars 2023.

Inför detta behöver vi alla hjälpas åt att sopa ut sten/grus från rabatter, miljöhus, trafikgupp, stenar och blomlådor.

Sopmaskinen kommer inte att köra in mellan t.ex. bilar på parkeringen. Du som vill ha rent på din p-plats skall förslagsvis sopa rent på denna.

Tele2 planerar att göra en del omkopplingar i vår förening på tisdag 28 feb. Vilket medför korta internet/telefoni avbrott under dagen mellan kl 8 och 16. Tele2 kommer att vara försiktiga och effektiva då de vet att det kan vara många som jobbar hemifrån.

Styrelsen har sitt månadsmöte den 6:e mars kl 19:00. Ni är välkomna att komma på mötet. Meddela i förväg via epost: brf.jatklaget@gmail.com .

Vi har, vilket informerats tidigare, gett Alert Senior i uppdrag att renovera buskaget längs med Nöbbelövs Torg, och i samband med detta ta bort en del mindre buskage som inte fyller någon funktion. Alert Senior är ett företag med kunniga och utbildade medarbetare och de samarbetar med en trädgårdsingenjör för ytterligare expertis. Vi är mycket nöjda med det hittills utförda arbetet.

Arbetet utförs i olika steg, varav de första nu är klara. Det innebar en rensning och nedklippning av främst kornellen.  Även buskaget på västra sidan intill husen togs bort.

Man har även påbörjat ett upprensningsarbete av all mark. Särskilt under buskaget ser det idag inte så trevligt ut efter många år i ”mörker”. På vissa delar har man ”gått hårdare fram” och på vissa lite mildare. Detta för att ge helheten bästa möjliga förutsättningar. Det blir också ett avstånd mellan stängsel och buskage för att kunna underlätta skötseln framöver.

Kommande arbete blir sedan i det löpande underhållet. Buskaget kommer att behövas hållas efter för att få ett grönområde under kontroll.

När man nu klippt ned kornellen framstår en ganska tydlig linje i hur buskaget varit tänkt från början. Bedömningen är att under kommande tvåårsperiod kommer det utvecklas ett föryngrat buskage och ett trevligt område inom vår BRF.

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till, bl.a. återväxt av häcken, hantering av övriga växter, fågelliv, framtida underhåll, insyn, och ”mysfaktor”. Utgångspunkten är att ”ta in” buskaget och samtidigt behålla den ”böljiga” ursprungslinjen.

Alert Senior är klara för denna gång. Det stora föryngringsarbetet är genomfört och största delen av området återställt. De har också fixat den del av stängslet som vi lyfte bort provisoriskt. Det kan också vara aktuellt att byta ut delar av stängslet där det kommer att vara svårreparerat.

De uppgifterna som återstår kommer att göras löpande fram till våren, väder o temperatur avgör när:

Så gräs på de frilagda och återställda ytorna, fortsatt rotrensning, borttagning av avfall i buskaget. När det blivit grönare igen kommer ytterligare gallring ske bland det som inte är kornell.

Vidare kan det bli aktuellt med att planera ytterligare några plantor. I det sydvästra hörnet har träden skuggat och sugit näring åt sig så det har varit svårt för övriga växter att trivas.

När det börjat växa igen bör också en bedömning göras av de befintliga träden och planeras åtgärder för dem.

Mvh Styrelsen

17January

Bilspärr

I vecka 3 monteras bilspärren. Samtidigt spärras sidogångarna vid vändzonen med varsin blomkruka med hjul. Vi hoppas verkligen att detta får effekt, och därmed att barnen får en säkrare utemiljö och asfalten slits mindre.

I bilspärren finns två cylindrar. Den ena är till räddningstjänsten, som har egen nyckel. Den andra är för oss boende. Vi använder samma nyckel som går till bostaden, och den går inte att ta ut så länge bilspärren är öppen (för att undvika att man glömmer stänga efter sig).

Enligt föreningens regler är området bilfritt, den enda gången man får köra in med motorfordon är om man ska lämna/hämta skrymmande föremål som inte låter sig bäras för hand eller med föreningens skrinda (som finns under trappan nära vändzonen).

Mvh Styrelsen

12January

Nya avier

Vår nya ekonomiska förvaltare Nabo har tyvärr missat att lägga till den nya höjningen av månadsavgiften som skulle gälla från 01-01-2023. Därför kommer det att skickas ut snart nya avier med höjningen för februari, inklusive retroaktiv höjning för januari.  

Från och med 2023-01-01 byter vi till Nabo som ekonomisk förvaltare. De nya avierna med månadsavgifterna kan eventuellt bli försenade p g a omläggningen. OBS! Har man haft e-faktura eller autogiro tidigare, får man förnya det enligt uppgifterna på de nya avierna. Men avgifterna för januari (och eventuellt februari) måste betalas “manuellt” tills man begärt ändring.

Tyvärr ser det ut att bli mycket regn på söndag så därför har vi valt att ställa in.

10September

Gemensamhetsdag

Glöm inte att anmäla er till gemensamhetsdagen söndag 18 sep kl 10.

02June

Råttor

Vi har åter råttor i krypgrunden i ett par hus. Anticimex var på plats snabbt och har lagt ut gift. Det är viktigt att alla tittar längs fasaden, framför allt på baksidan, och meddelar styrelsen om det finns hål i marken. Det är också förbjudet att mata fåglar, eftersom man då även matar råttorna.