Hem

Välkomna till Brf Jaktlaget!

Brf Jaktlaget är en bostadsrättsförening som ligger i stadsdelen Nöbbelöv i nordvästra Lund. Lummigt belägen bland parker, ett stenkast från Ica Jägaren och med bekvämt gångavstånd till bussar och Gunnesbo station. På trevligt promenadavstånd finns naturreservatet Nöbbelövs mosse med dess öppna vyer över det skånska slättlandskapet. Ett boende med fin kombination av natur och stad!

Senaste nytt


Maskinsopning i våra gångar, på p-platser och vändzon m.m kommer att ske måndag 18 mars 2024.

Inför detta behöver vi alla hjälpas åt att sopa ut sten/grus från rabatter, miljöhus, trafik gupp, stenar, stuprör.

Man behöver inte sopa ut från kanterna längs husen där tar maskinen.

Vill man vill ha rent på sin p-plats, skall förslagsvis sopa rent på denna.

Med vänlig hälsning Brf Jaktlagets styrelse

Vi har nu nya manglar i våra tvättstugor.

Viktigt att man läser bruksanvisningen som finns vid mangel innan man börjar använda den. Är man fortfarande osäker, kan man gå in på Youtube och titta på några klipp som visar hur man manglar, samt få tips och trix.

Om det uppstår något problem i ditt hem så finns telefonnummer till olika företag på våra anslagstavlor. Där finns också nummer till vilka man ska ringa för att låna redskap och verktyg.

Motioner till stämman 2024 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2024. Stämman kommer att hållas den 20 maj, mer information om det kommer senare.

Månadsavgiften kommer att höjas med 5% från och med januari 2024. Som medlem kan du själv vara med och hjälpa till att minska utgifterna för föreningen, genom till exempel:

  • Vi har fått extra kostnader för sopsortering, då den inte sker enligt föreskrivna regler från Lunds Renhållningsverk. Följ skyltarna ovanför avfallskärlen!
  • Ingen eldning för kråkorna! Värmen är en av föreningens största kostnader. Tänk på att stänga av elementen innan du öppnar fönstret.
  • Överdosera inte tvättmedel! Electrolux har varit här och behövt rensa maskinerna och avloppen från klumpar av tvättmedel. Överdosering leder till stopp i avloppen och dålig lukt i maskinerna.
  • Stäng cykelförråden med dörrhandtaget! Tyvärr slår en del boende igen dörrarna i cykelförråden, istället för att stänga med handtaget, vilket medför kostnader för underhåll av dörrkarm och lås

Med detta önskar vi er alla en god jul och gott nytt år

Styrelsen

Buskaget vid gästparkeringen kommer att klippas ner till erforderlig nivå och delvis ersättas med gräs ut mot infarten. På kullen runt vårt träd kommer avarter att dras upp och buskar klippas/glesas ur. 

Arbetet påbörjas på måndag den 23 oktober av Alert Senior.

/Styrelsen

Just nu har vi varken internet eller fungerande tv-kanaler. Tele2 har varit och felsökt i vårt område. Internetkabeln som tillhör Kraftringen har blivit skadad i samband med vägarbetet i bussgatan. Det är felanmält och vi hoppas på att det blir åtgärdad snart.

Lördag 23 september 2023 kl 10.00

Det är dags för höstens gemensamhetsdag. Vi kommer hjälpas åt att snygga till vårt område, vilket gör att vi kan minska kostnaderna för att köpa in motsvarande tjänster. Efteråt äter vi något lätt tillsammans och detta är ett fint tillfälle att träffa sina grannar.

Vi träffas kl 10:00 på uteplatsen bakom miljöhus nr 1 (mitt emot nr 24-32) och går igenom fördelningen av arbetsuppgifter.

Under gemensamhetsdagen kommer det finnas tillgång till en container, och veckan efter öppnas den för boende som vill slänga större föremål (ej elektronik).

Hoppas vi ses!

Hälsningar Styrelsen


Anmäl dig senast söndagen den 17 september 2023 genom att lämna  nedanstående svarslapp i brevlådan hos lgh nr 82. Om du tackat ja men därefter får förhinder, ingen fara! Meddela detta till styrelsens epost brf.jaktlaget@gmail.com senast 20 september (så slipper vi betala för mer fika än som äts upp). Har du missat att anmäla dig är du givetvis välkommen ändå, men då finns tyvärr ingen macka (då vi beställer enligt antalet anmälda).

Namn:      _________________________________

Lgh nr:     __________

Antal vuxna: __________    Barn: __________

Macka med ost: ___________________________________

Macka med kalkon:  ___________________________________

Vegetarian, födoallergier etc ______________________________________

Från och med september kommer parkeringsbolaget Aimo Park att ta över bevakningen för vårt område. Varje hus har fått två nya tillstånd för gästparkering som börjar gälla fr.o.m. 1: a september 2023 med samma villkor som vi hade tidigare. De nya ersätter gamla tillstånd som tillhörde Sydsec.

Aimo Park kommer att sätta upp sina skyltar i vårt område v.36 och därefter börjar de jobba aktivt med bevakningen.

/ Styrelsen

På grund av sjukdom bland chaufförerna hos renhållningsverket blev våra kärl med kartong inte tömda under veckan. De skulle försöka göra det under lördagen (17/juni) men kunde inte lova det, i så fall blir det nästa vecka. Därför kommer att kärlen stå kvar i vändzonen tills de blir tömda.

Vi har nysått gräs bakom husen mellan nummer 16-68. Det får ej beträdas.

Styrelsen kommer att sätta upp skyltar/ avspärrningar där men det vore bra om alla boende hjälper till med detta, t.ex. om man ser lekande barn där säger man till.

Hälsningar /styrelse

Datum: 2023-05-31

Tid: Kl 18:30

Plats: Hubertusskolan (matsalen)

Dagordning

a)    Stämmans öppnande

b)    Fastställande av röstlängd

c)    Val av stämmoordförande

d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

e)    Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet

g)    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning

i)     Framläggande av revisorernas berättelse

j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

k)    Beslut om resultatdisposition

l)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

n)    Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

m)   Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

o)    Val av styrelseledamöter och suppleanter

p)    Val av revisorer (extern och intern)

q)    Val av valberedning

r)     Stämmans avslutande

På grund av försening kommer årsredovisningen delas ut separat.

Det kommer att bjudas på fika.

Välkomna!

Styrelsen Brf Jaktlaget