Monthly Archives: January 2023

Lägesrapport gällande renovering av buskage vid Nöbbelövs torg

Vi har, vilket informerats tidigare, gett Alert Senior i uppdrag att renovera buskaget längs med Nöbbelövs Torg, och i samband med detta ta bort en del mindre buskage som inte fyller någon funktion. Alert Senior är ett företag med kunniga och utbildade medarbetare och de samarbetar med en trädgårdsingenjör för ytterligare expertis. Vi är mycket nöjda med det hittills utförda arbetet. Arbetet utförs i olika steg, varav de första nu är klara. Det innebar en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lägesrapport gällande renovering av buskage vid Nöbbelövs torg

Bilspärr

I vecka 3 monteras bilspärren. Samtidigt spärras sidogångarna vid vändzonen med varsin blomkruka med hjul. Vi hoppas verkligen att detta får effekt, och därmed att barnen får en säkrare utemiljö och asfalten slits mindre. I bilspärren finns två cylindrar. Den ena är till räddningstjänsten, som har egen nyckel. Den andra är för oss boende. Vi använder samma nyckel som går till bostaden, och den går inte att ta ut så länge bilspärren är öppen (för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilspärr

Nya avier

Vår nya ekonomiska förvaltare Nabo har tyvärr missat att lägga till den nya höjningen av månadsavgiften som skulle gälla från 01-01-2023. Därför kommer det att skickas ut snart nya avier med höjningen för februari, inklusive retroaktiv höjning för januari.  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nya avier