Viktig information om vår utemiljö

På grund av rådande situation med smittrisk har vi beslutat att ställa in gemensamhetsdagen i maj.

Dock får boende på egen hand, eller i mindre grupper, gärna utföra det som var tänkt att göras gemensamt, förslagsvis under senvår eller sommar. Nedan följer några förslag. Hör av er till styrelsen om ni behöver låna våra gemensamma verktyg.

  • Olja blomsterlådor
  • Måla ytterdörrar på miljöhus, tvättstugor och vindar
  • Städa cykel och barnvagnsförråden

Vi vill även påtala ordningsregler för våra gemensamma ytor, som måste följas:

Man får inte förvara privata föremål utanför den egna tomtgränsen (som utgörs av staketet)

Man får inte ha växtlighet som hänger utanför tomtgränsen

Varje boende ansvarar för att hålla det egna staketet i gott skick. Färg tillhandahålls av styrelsen.

Vi vill uppmana alla som inte uppfyller ovanstående, att åtgärda det snarast.


Styrelsen för Brf Jaktlaget

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.