2018

2018

Sammanfattning av vad som har hänt inom Brf. Jaktlaget under 2018:

 • Flera möten angående fönsterbyte samt informationsmöte med
  boende. Nu kan vi meddela att avtalet är undertecknat och vi
  återkommer med information om när arbetet påbörjas.
 • Kollektivanslutning till Comhem.
 • Uppsättning av krokar i miljöhus för att underlätta för inställning av
  cyklar med mera.
 • Borttagning av buskage vid parkeringar, samt stenläggning.
 • Nyplantering av pilar vid parkering. Fortsatt arbete med att förbättra
  utomhusmiljön.
 • Översyn och tillägg av skyltar inom området. Vid infart och i vändzon.
 • Fler farthinder har på förekommen anledning placerats.
 • Vår sopkärl är numera märkta med streckkoder, vilket betyder att
  betalning sker per tömning.
 • Brf. Jaktlagets styrelse arbetar på att förändra till mer
  energibesparande belysning inom området.
 • Gemensamhetsdagar i maj och september. Två väderleksfina dagar då
  vi med gemensamma krafter utförde arbete som gynnar alla boende.
  Tack till alla!
 • Nytt avtal med Brf. Hubertus angående vaktmästartjänster för Brf.
  Jaktlaget är undertecknat.
 • Rensning av ventilation kommer att ske under januari.
 • Brf. Jaktlagets styrelse önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År 2019!

2018-12-28
Utlottning av gåva, från entreprenör, till Brf. Jaktlaget. Kniv och
skärbräda, design av Lars Mannerström har vunnits av nr. 56.

2018-05-19
Brf gemensamhetsdag. Tack för allas insatser! Vi fick en hel del arbete gjort! Genom att knega och svettas tillsammans lär vi känna varandra ännu bättre, samtidigt som vi värnar om vårt område. Inte nog med det, vi håller våra gemensamma kostnader nere. Men framförallt är dagen till för att vi boende ska kunna få en ursäkt att träffas och umgås – vilket vi gjorde med fika och grillning.
Vi tackar ICA Jägaren och butikschef Magnus för sponsring av mat och fika som serverades!
Välkomna på nästa gemensamhetsdag som är första lördagen i september, vilket blir 1/9.

2018-05-17 
Årsstämma. De nya stadgarna har antagits av Brf Jaktlaget. Det blev även beslutat att vi skall få en kollektiv internetanslutning. Samt att en av tvättstugorna kommer bli “allergitvättstuga”, dvs. endast personer som inte har pälsdjur får tvätta sina kläder där.

2018-04-09
De nya stadgarna antogs på extrastämman i första omröstningen. Ytterligare en omröstning krävs innan de träder i kraft. Den andra omröstningen kommer ske på ordinarie föreningsstämma (2018-05-17).

2018-01-30
Styrelsen kan från och med 2018-01-08 för det mesta nås på ett gemensamt telefonnummer: 0768151929.
Från och med 2018-01-01 kommer Söderlindh entreprenad att sköta Brf Jaktlagets utomhusmiljö.


Recent Posts

Allmän info

– Under den 14e och 15e september kommer PULS att utföra en spolning och kontroll av avloppen. Allt kommer ske utomhus. 
– Sopsorteringen missköts fortfarande, vilket inneburit ökade kostnader för föreningen. Vi vill gärna slippa behöva höja avgiften och uppmanar därför till att sortera enligt anvisningarna. T.ex.elektronikprylar ska inte ligga i lysrörskärlet. Ställ inte grovsopor på golvet utan lämna det på återvinningsstationen.
– Tvättstuga nr 1 är en allergitvättstuga och vi önskar att boende med pälsdjur fortsätter respektera detta.

 1. Vattning av kullarna Comments Off on Vattning av kullarna
 2. Var uppmärksamma Comments Off on Var uppmärksamma
 3. Avfallssortering Comments Off on Avfallssortering
 4. Varmvattnet Comments Off on Varmvattnet
 5. Varmvatten Comments Off on Varmvatten
 6. Green arbetar vid kullarna/parkeringen Comments Off on Green arbetar vid kullarna/parkeringen
 7. Poströstning Comments Off on Poströstning
 8. Grönytor Comments Off on Grönytor
 9. Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt Comments Off on Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt