2014

2014

Information till boende i Brf. Jaktlaget – vad har gjorts under 2014?

 • Mer ytterbelysning har installerats.
 • Sensorer har installerats i miljöhus, vindar och tvättutrymmen.
 • Nya tvättkorgar/- vagnar) i tvättutrymmen.
 • Nedtagning av gran, som drabbades av ”ålderdom”, men belysning blev det på grannträdet, kastanjen, och visst blev det fint.
 • Byte av ventiler, värme och vattenventiler samt luftning av element.
 • ”Vägbulor” har placerats på området. Detta för att det körs alldeles för fort inom bostadsområdet och att trafiken upplevs av flera boende som den har ökat.
 • Parkering inom området är inte tillåten, det är utrymmesvägar som ofta blockeras under längre tid.
 • Gästparkeringen är till för gäster och inte för boende.
 • Sopsortering: tyvärr är det alltför ofta som sortering av sopor inte följs. Kartonger stora som små kastas utan att ”plattas till” vilket gör att soptunnor blir fulla.
 • Vänligen- sortera soporna enligt de föreskrifter som finns!
 • Vi får några gånger per år information från Lunds kommun vad gäller sophantering läs gärna informationen. Vill du veta mer kan du söka på www.lund.se  , där det även finns information om miljömål.
 • De sopor som ska till återvinning eller som är miljöfarliga ska lämnas på SYSAV och inte kastas i soprum eller i container när denna finns.
 • Om sophanteringen inte förbättras kan det bli så att kostnaderna ökar.
 • Tvättutrymme: Tyvärr har flera klagomål inkommit om att det är ostädat .
 • Om detta fortsätter ser styrelsen ingen annan råd än att anlita den städfirma, (som storstädar några gånger per år) oftare, vilket naturligtvis innebär en kostnad.
 • Om vi ska behålla våra månadskostnader hoppas styrelsen på att vi alla hjälps åt med ”ordning och reda” i våra gemensamma utrymmen och i vårt område.

Oktober 2014
Hösten är här och så även containern i vändplatsen vid nr 4. Som vanligt får inget elektronikavfall eller annat farligt avfall (som tex målarburkar) slängas här.

Januari 2014
Motionera mera!
Senast utgången av mars månad vill styrelsen ha in motioner för ärenden som medlemmar önskar få behandlat på föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma kommer hållas i slutet av maj.

Recent Posts

Allmän info

– Under den 14e och 15e september kommer PULS att utföra en spolning och kontroll av avloppen. Allt kommer ske utomhus. 
– Sopsorteringen missköts fortfarande, vilket inneburit ökade kostnader för föreningen. Vi vill gärna slippa behöva höja avgiften och uppmanar därför till att sortera enligt anvisningarna. T.ex.elektronikprylar ska inte ligga i lysrörskärlet. Ställ inte grovsopor på golvet utan lämna det på återvinningsstationen.
– Tvättstuga nr 1 är en allergitvättstuga och vi önskar att boende med pälsdjur fortsätter respektera detta.

 1. Vattning av kullarna Comments Off on Vattning av kullarna
 2. Var uppmärksamma Comments Off on Var uppmärksamma
 3. Avfallssortering Comments Off on Avfallssortering
 4. Varmvattnet Comments Off on Varmvattnet
 5. Varmvatten Comments Off on Varmvatten
 6. Green arbetar vid kullarna/parkeringen Comments Off on Green arbetar vid kullarna/parkeringen
 7. Poströstning Comments Off on Poströstning
 8. Grönytor Comments Off on Grönytor
 9. Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt Comments Off on Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt