Kontakt

Brf Jaktlagets styrelse

Styrelsen arbetar på sin fritid med föreningens verksamhet och har vanliga arbeten under dagtid. Därför hänvisas boenden i första hand till kontaktnumret hos förvaltaren Riksbyggen för frågor som de kan handlägga.

Skriftliga meddelanden (får inte vara anonyma) kan läggas i styrelsekontorets brevlåda nr 86 eller till någon styrelseledamot.

Styrelsemedlemmarna försöker vara så tillgängliga som möjligt och kan i första hand nås på den gemensamma adressen och telefonnumret:
E-post: brf.jaktlaget@gmail.com
Styrelsetelefon: 0768-15 19 29

Namn Befattning  
Marie Borgström ordförande  
Kalle Strandberg sekreterare  
Mohanad Shinishil ledamot  
Iréne Hurtig ledamot  
Fredrik Hast ledamot  
Nina Gimerstedt suppleant  
Erik Bergman suppleant
   

 

Brf Jaktlagets fakturaadress

Brf Jaktlaget
Fack 97842389
R 879
106 37 STOCKHOLM

Obs! Facknummer 97842389 samt R 879 måste framgå på fakturorna.

Felaktiga fakturor eller fakturor med felaktig adress kommer att återsändas samtidigt som eventuella förseningsavgifter eller dröjsmålsräntor förorsakade av detta inte kommer att accepteras.

Brf Jaktlagets adress som rör övriga ärenden

Brf Jaktlaget
c/o Riksbyggen Box 24004
224 21 Lund

Förvaltaren: Riksbyggen

Riksbyggen är ekonomisk förvaltare för Brf Jaktlaget, med ansvar för bl a fakturorna/avierna för månadsavgifterna, autogiro m.m.
Riksbyggens officiella information till Brf Jaktlaget finns här.
Riksbyggens Kundtjänst Dag & Natt: 0771-860 860 (dygnet runt, 7 dagar i veckan).
E-post för frågor: info@riksbyggen.se
Riksbyggens kundwebb startsida: https://www.riksbyggen.se/kundwebben (här kan man skapa sin egen login och få tillgång till fakturor och andra dokument).

 

Vaktmästare: Mats Persson

Felanmälan om tvättstugor, ytterbelysning etc.
Även ansvarig för snöröjning.
Telefon: 070-32 32 342 (oftast tillgänglig under kontorsarbetstid).
Det går även bra att lägga en lapp i brevlådan vid vaktmästarens kontor på Jägaregatan 194 (på grannföreningen Brf Hubertus område); med namn, adress, förfrågan och datum.

 

Andra nyttiga kontakter:

 • Anticimex

Föreningens försäkring täcker sanering av skadedjur och ohyresbekämpning.
Anticimex svarar för denna försäkring:
042-495 45 00 alternativt 040-693 61 00
Ange att du är boende i Brf Jaktlaget, Folksam nr 51-8619.
Försäkringen gäller dock inte för byggtekniska åtgärder som t ex upptagning av väggar, golv eller tak.

 

 • Facebook

Föreningen har även en sida på Facebook (https://www.facebook.com/brfjaktlaget).
Om du är boende i Brf Jaktlaget, gå gärna med i förenings facebookgrupp (finns även en länk där på fb-sidan). Där kan vi alla i aktivt hålla varandra uppdaterade och vara varandra till hjälp!

 

Recent Posts

 1. Gemensamhetsdag Comments Off on Gemensamhetsdag
 2. Råttor Comments Off on Råttor
 3. Inbrottsförsök. Comments Off on Inbrottsförsök.
 4. Paus i takrensningen Comments Off on Paus i takrensningen
 5. Rengöring av tak Comments Off on Rengöring av tak
 6. Puls kommer 23/2 Comments Off on Puls kommer 23/2
 7. Inställd inspektion av krypgrund Comments Off on Inställd inspektion av krypgrund
 8. Anticimex Comments Off on Anticimex
 9. Rensning av hängrännor Comments Off on Rensning av hängrännor