Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma.

Recent Posts

  1. Paus i takrensningen Comments Off on Paus i takrensningen
  2. Rengöring av tak Comments Off on Rengöring av tak
  3. Puls kommer 23/2 Comments Off on Puls kommer 23/2
  4. Inställd inspektion av krypgrund Comments Off on Inställd inspektion av krypgrund
  5. Anticimex Comments Off on Anticimex
  6. Rensning av hängrännor Comments Off on Rensning av hängrännor
  7. Förändring i TV-utbud Comments Off on Förändring i TV-utbud
  8. Håll koll på gräsmattan vid lekplatserna Comments Off on Håll koll på gräsmattan vid lekplatserna
  9. Skumma personer Comments Off on Skumma personer