Grannar mot brott

Grannar mot brott

Grannar mot brott är ett nätverk där Länsförsäkringar Skåne tillsammans med dig, polisen och den lokala räddningstjänsten jobbar för ett tryggt och säkert boende.

Av de boende krävs att man följer de råd och anvisningar som Länsförsäkringar Skåne, polis och räddningstjänst ger. Det kan exempelvis röra sig om:

 • Att se över låsen i bostaden (det är inget krav att byta lås).
 • Dokumentera hemmet på något sätt – genom märkning eller genom att förteckna, fotografera eller filma värdeföremål.
 • Reser du bort ber du grannen klippa gräset, vattna blommorna, tömma posten mm.
 • Framför allt är “grannen” inte bara den man normalt pratar och umgås med, utan någon som känner ett ansvar för alla i gatan eller i trapphuset.

Det gäller att göra området mer levande och svårare för fridstörare att röra sig i. En gata eller ett trapphus där man bryr sig om sina medmänniskor har betydligt större chanser att förebygga brott.

Länsförsäkringar tillhandahåller skyltar och dekaler som du och dina grannar själv sätter upp för att visa att Grannsamverkan finns i området. Det avskräcker objudna gäster. Det är viktigt att komma ihåg att Grannsamverkan är något du och dina grannar själv måste hålla liv i. Länsförsäkringar Skåne och polisen stöttar med hjälp och råd.

Kontaktmannen är en gemensamma länk mellan de boende och övriga i nätverket och delar ut Länsförsäkringars årliga tidning.
BRF Jaktlagets kontaktman:  Inger Grubelic, nr 14

För mer information se Länsförsäkringars hemsida:

http://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/undvik_skada/grannar_mot_brott/sidor/default.aspx

och hemsidan för Grannsamverkan mot brott:

http://www.samverkanmotbrott.se/

Recent Posts

 1. Gemensamhetsdag Comments Off on Gemensamhetsdag
 2. Råttor Comments Off on Råttor
 3. Inbrottsförsök. Comments Off on Inbrottsförsök.
 4. Paus i takrensningen Comments Off on Paus i takrensningen
 5. Rengöring av tak Comments Off on Rengöring av tak
 6. Puls kommer 23/2 Comments Off on Puls kommer 23/2
 7. Inställd inspektion av krypgrund Comments Off on Inställd inspektion av krypgrund
 8. Anticimex Comments Off on Anticimex
 9. Rensning av hängrännor Comments Off on Rensning av hängrännor