Fordon & parkering

 

Brf Jaktlagets område är fordonsfritt.
Vilket inkluderar alla motorfordon inklusive bilar, motorcyklar och mopeder.
Man får naturligtvis köra fram till sin lägenhet för att lasta i och ur, men för vår gemensamma trivsel skall detta göras i gångfart. Parkering inne på området är inte tillåten, likaså skall man inte parkera i vändzonen “Taxiplats 3”. Parkeringsförbudet är bland annat av säkerhetsskäl, då utryckningsfordon annars kan få svårt att ta sig fram på vårt område.

Varje lägenhet i Brf Jaktlaget har 1 parkeringsplats tilldelad.
Inga ytterligare fria parkeringsplatser finns tillgängliga, men man kan hyra P-plats av annan boende efter möjlighet och överenskommelse.

Det finns 12 gästparkeringsplatser tillgängliga för alla boende gemensamt.
Dessa är endast avsedda att användas av boendes gäster. Varje lägenhet i föreningen har blivit tilldelad parkeringskort, vilka skall placeras väl synliga innanför vindrutan på gästens parkerade bil. Bilar får högst vara parkerade på dessa platser i 24 timmar.

Området patrulleras av Sydsec, de har mandat att utfärda parkeringsböter i följande fall;
Fordon parkerat på gästparkeringen utan gästkort.
Fordon parkerat alltför länge på gästparkeringen (>24 timmar).
Fordon parkerat inne på föreningens område eller i vändzonen “Taxiplats 3”.

För att underlätta för de som vill dammsuga bilen har vi därför installerat ett eluttag vid första vändzonen.
Uttaget är endast till för boende och detta ändamål, man får alltså inte tvätta, mecka med bilen i vårt område. Uttaget sitter till vänster om den yttre dörren till tvättstugan. Det aktiveras en halvtimme i taget (med en timer som sitter till vänster innanför dörren vid elcentralen). Där finns också en förlängningskabel. Dammsugare får man själv ta med.

Recent Posts

Allmän info

– Under den 14e och 15e september kommer PULS att utföra en spolning och kontroll av avloppen. Allt kommer ske utomhus. 
– Sopsorteringen missköts fortfarande, vilket inneburit ökade kostnader för föreningen. Vi vill gärna slippa behöva höja avgiften och uppmanar därför till att sortera enligt anvisningarna. T.ex.elektronikprylar ska inte ligga i lysrörskärlet. Ställ inte grovsopor på golvet utan lämna det på återvinningsstationen.
– Tvättstuga nr 1 är en allergitvättstuga och vi önskar att boende med pälsdjur fortsätter respektera detta.

  1. Vattning av kullarna Comments Off on Vattning av kullarna
  2. Var uppmärksamma Comments Off on Var uppmärksamma
  3. Avfallssortering Comments Off on Avfallssortering
  4. Varmvattnet Comments Off on Varmvattnet
  5. Varmvatten Comments Off on Varmvatten
  6. Green arbetar vid kullarna/parkeringen Comments Off on Green arbetar vid kullarna/parkeringen
  7. Poströstning Comments Off on Poströstning
  8. Grönytor Comments Off on Grönytor
  9. Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt Comments Off on Den 8 sep 2020 blir vårt tv-utbud helt digitalt