Källsortering

Källsortering i Brf Jaktlaget

Allt som går att källsortera ska läggas i respektive behållare i miljöhusen.
Se bifogad länk till Avfall och Återvinning för mer information om källsortering och återvinning inom Lunds kommun.

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Avfall–atervinning/

Lunds Renhållningsverk förändrar sorteringsanvisningarna för plast:
Lägg gärna mjukplast i någon typ av plastpåse, typ brödpåse eller liknande. Dessa ”plast-bollar” kommer att bli lättare att hantera vid tömning och inmatning i bilen. Förmodligen ryms även mera i era behållare utan att det blir svårt att tömma dessa.

Recent Posts

  1. Paus i takrensningen Comments Off on Paus i takrensningen
  2. Rengöring av tak Comments Off on Rengöring av tak
  3. Puls kommer 23/2 Comments Off on Puls kommer 23/2
  4. Inställd inspektion av krypgrund Comments Off on Inställd inspektion av krypgrund
  5. Anticimex Comments Off on Anticimex
  6. Rensning av hängrännor Comments Off on Rensning av hängrännor
  7. Förändring i TV-utbud Comments Off on Förändring i TV-utbud
  8. Håll koll på gräsmattan vid lekplatserna Comments Off on Håll koll på gräsmattan vid lekplatserna
  9. Skumma personer Comments Off on Skumma personer