Grönytor

Nytt avtal för skötsel av föreningens grönytor är precis tecknat av Green. Vår förhoppning är att de snart kan vara på plats och klippa gräs och rensa rabatter. I maj kommer även buskarna på kullarna tas bort.