Värmen

Vi har fortsatt problem med värmesystemet, till våren ska systemet bytas, tills dess:

Stäng av ett eller flera element om ni upplever det för varmt. Gör detta istället för att öppna fönsterna.

På så sätt bidrar du till att hålla föreningens värmekostnader nere. Elementen i tvättstugorna ska vara avstängda.God Jul och gott nytt år!

Värmen

Ljumna element behöver inte innebära att du har låg temperatur inomhus, utan på att det är hög temperatur ute. Vilket givaren på taket på värmecentralen känner av.

Du är välkommen att kontakta styrelsen för att mäta temperaturen i din/er lägenhet med vår IR-termometer, som mäter exakt temperatur. Är temperaturen för låg och elementen kalla, skall givetvis styrelsen kontakta VVS-firma för felsökning.

MVh

Styrelsen

Råttor

Håll råttorna borta!

Anticimex har informerat oss, att då förra vintern var mild och denna förväntas bli det, finns risk för att råttor och möss dyker upp igen.

Vi måste därför gemensamt se till att hålla dem borta. Tänk på följande:

  • städa bort bråte och annan kring fastigheten (inklusive i trädgården)
  • skär ner buskage och växtlighet som växer intill fastigheten
  • mata inte fåglar eller husdjur utomhus, det är detsamma som att mata råttor och möss.

Värmen

Tänk på att utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång.

Värmen

Om ni upplever att ni har dåligt med värme i lgh och elementen är kalla, börja med att prova att lufta elementen.Vi skall ha minst 20-21* i våra lgh.Hjälper inte detta hör av er till styrelsen.

Månadsavi

Även om du har autogiro kommer det alltid en avi för att du ska kunna se vad föreningen debiterar.

Du kan välja om du vill ha den på papper, i din internetbank eller via mail.

Du anmäler via din internetbank om du vill ha den skickad dit, men istället för autogiro måste du då ändra till E-faktura med autobetalning.

Vill du att den skickas via mail kontaktar den enskilde Riksbyggen genom telefon 0771-860860 eller mail och meddelar en mailadress ”info@riksbyggen.se”.

Därefter slipper man papper i sin brevlåda.